فارسی

شرکت ایثار پلاستیک

pp-ps

شرکت ایثار پلاستیکشرکت ایثار پلاستیک
متاسفانه به علت پایان اعتبار بسته عضویتی اطلاعات تماس این شرکت در دسترس نمی باشد.

شرکت ایثار پلاستیک

 

 

سازنده انواع دستگاه های ظروف یکبار مصرف  نیمه فرمینگ – ترموفرمینگ – ورق ساز

 
 
 
 
 
 
 
 

 

^
شرکت ایثار پلاستیک
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)